กลุ่มบางจากฯ รวมพลัง...อาสาสู้โกงนายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานบริษัท บางจากฯ และบริษัทในกลุ่ม ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562 “รวมพลัง...อาสาสู้โกง" เพื่อแสดงพลังลุกขึ้นต่อสู้การโกงชาติทุกรูปแบบ ที่ส่งผลกระทบในระดับประเทศอันจากการทุจริต

กระตุ้นให้คนไทยตื่นรู้ ไม่ปิดหูปิดตา ไม่นิ่งเฉย โดยเริ่มต้นจากระดับตนเอง คนรอบข้าง สู่ระดับองค์กร ภาคประชาสังคม สื่อมวลชนฯ เพื่อร่วมปกป้องประเทศ และไม่ส่งต่อปัญหาไปถึงลูกหลานในอนาคต จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ณ ไบเทค บางนา

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ