หม่อมเต่า ห่วงแรงงานไทยเสียชีวิตในเกาหลี เตือนคนไทยไปทำงานถูก กม.ได้รับการคุ้มครอง


 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ห่วงใยกรณีแรงงานไทยในกิจการต่อเนื่องประมงเสียชีวิตจำนวน 3 รายในเกาหลี พร้อมย้ำเตือนคนไทยที่ต้องการจะไปทำงานในต่างประเทศ ขอให้ไปทำงานแบบถูกต้องตามกฎหมาย จะได้รับการคุ้มครองในเรื่องสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ด้านฝ่ายแรงงานฯ ณ กรุงโซล ตรวจสอบพบ แรงงานไทยที่เสียชีวิตทั้ง 3 ราย ไม่มีวีซ่าทำงาน ซึ่งได้ประสานฝ่ายกงสุลฯ ให้การช่วยเหลือแก่ทายาทต่อไป
     

   เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีแรงงานไทยในกิจการต่อเนื่องประมงเสียชีวิตจำนวน 3 ราย ในเมืองคยองบุก ทางตอนใต้ของเกาหลีนั้น ซึ่งรัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานมีความห่วงใยแรงงานทุกคนและแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิต ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี พบว่า แรงงานไทยที่เสียชีวิตทั้ง 3 คน ไม่มีวีซ่าทำงาน คือ นายนิคม ปกสันเทียะ อายุ 42 ปี เป็นชาวจังหวัดนครราชสีมา นายณัฐพงศ์ กัณโสภา อายุ 28 ปี เป็นชาวจังหวัดนครราชสีมาเช่นกัน และนายทองมี บุผาลา อายุ 34 ปี เป็นชาวจังหวัดชัยภูมิ 


     

 อย่างไรก็ตาม กฎหมายมาตรฐานแรงงานของเกาหลีใต้ให้การคุ้มครองการรักษาพยาบาลและค่าชดเชยการเสียชีวิตแก่ทายาทจากอุบัติเหตุในงาน ไม่ว่าจะเป็นแรงงานถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็ตาม ทั้งนี้ ฝ่ายแรงงานฯ ได้ประสานงานกับฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูตเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ทายาทต่อไป
     

  ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลให้ความสำคัญในการเร่งแก้ไขปัญหาแรงงานไทยลักลอบเดินทางไปทำงานในเกาหลีใต้อย่างเข้มงวดและจริงจัง เพราะเป็นประเทศที่มีแรงงานไทยทำงานอยู่เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังได้ย้ำเตือนถึงแรงงานไทยที่จะไปทำงานในต่างประเทศขอให้ไปทำงานแบบถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อจะได้รับการคุ้มครองในเรื่องสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามกฎหมาย โดยแรงงานไทยที่ต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการไปทำงานต่างประเทศ หรือแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน
 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ