ปตท.-บางจาก ขึ้นราคาทุกชนิด 30 สต.E85 15 สต.มีผล 11 ก.ย.

ปตท.-บางจากขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์และกลุ่มดีเซลทุกชนิด 30 สต. ยกเว้น E85 -15 สต. มีผลพรุ่งนี้ (05.00 น.)

สำหรับราคาใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล วันพรุ่งนี้จะเป็นดังนี้    ดีเซล ลิตรละ 26.09 บาท


 -E85 ลิตรละ 20.04 บาท   E20 ลิตรละ 24.64 บาท   แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 27.38 บาท   แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 27.65 บาท    (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัด)

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ