ครม.ไฟเขียวขยายเวลาคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปีนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เผย คณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ อนุมัติให้ขยายเวลาคงภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)  ที่อัตราร้อยละ 7 ออกไปอีก 1 ปี จากที่จะสิ้นสุดในวันที่ 30 ก.ย.62 เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจขณะนี้ยังไม่เหมาะสมที่จะกลับมาใช้อัตราเดิมที่ร้อยละ 10 โดยจะประเมินภาวะเศรษฐกิจแบบปีต่อปีไปก่อน นอกจากนี้ ที่ประชุมครม.ยังอนุมัติมาตรการกระตุ้นการลงทุนตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เสนอ และผ่านการพิจารณาของครม.เศรษฐกิจเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ