นายกฯ ชวนประชาชนดูแลสุขภาพ ร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ


วันนี้ (10 กย.62) เวลา 08.30 น. ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ บริเวณด้านหน้าตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  เยี่ยมชมนิทรรศการประชาสัมพันธ์โครงการ “สคบ.งดพลาสติก หิ้วปิ่นโต โชว์ถุงผ้า”  โครงการ “10 Packages ปลอดภัยดี สุขภาพดี งานดี มีความสุข ในสถานประกอบการ” และการจัดนิทรรศการพิเศษ จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผา 
 
นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นำคณะผู้บริหารจัดแสดงผลการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านโฆษณามาตรการในการแก้ไขปัญหาด้านอสังหาริมทรัพย์และรถยนต์ การตรวจสลากสินค้า การตรวจค้นจับกุมผู้ลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า และสินค้าอันตรายที่มีคำสั่งห้ามขาย รวมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการ “สคบ.งดพลาสติก หิ้วปิ่นโต โชว์ถุงผ้า” เป็นโครงการที่เจ้าหน้าที่ สคบ. ร่วมกันรณรงค์ซื้อสินค้าไม่รับถุงพลาสติก ใช้ปิ่นโตและถุงผ้าในการบรรจุอาหารเพื่อช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมได้มอบปิ่นโตและถุงผ้า สคบ. ให้แก่นายกรัฐมนตรี เป็นของที่ระลึก 


นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะผู้บริหาร ประชาสัมพันธ์โครงการ “10 Packages ปลอดภัยดี สุขภาพดี งานดี มีความสุข ในสถานประกอบการ”   เพื่อกระตุ้นวัยทำงานดูแลสุขภาพตนเอง สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี เสริมสร้างความร่วมมือภาครัฐและเอกชน เพื่อให้คนวัยทำงานได้รับการดูแลที่เหมาะสมทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีขอความร่วมมือให้ประชาชนตระหนักถึงการดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย จิตใจ ซึ่งจะส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยังสามารถช่วยลดปัญหาการเกิดโรคติดต่อได้อีกด้วย
 
จากนั้น นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นำคณะกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการพิเศษ เรื่อง “จิ๋นซี ฮ่องเต้ : จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผา” และกิจกรรมการแสดงนาฏศิลป์-ดนตรี ชุด “ขุนศึกแม่ทัพ” เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ ศิลปะ สนับสนุนความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนของสองประเทศ ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการและการเผยแพร่งานด้านศิลปวัฒนธรรม ทั้งยังช่วยพัฒนาการจัดนิทรรศการของคนไทยให้ได้มาตรฐานระดับโลก โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชม ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมมือให้นิทรรศการนี้ ประสบความสำเร็จ พร้อมเชิญชวนพี่น้องประชาชนหันมาให้ความสนใจ ร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ  พร้อมสนับสนุนความร่วมมือกับประเทศจีน เพื่อสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง ไทย-จีน ต่อไป
 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ