ปตท.-บางจาก ปรับขึ้นราคาทุกชนิด 40 สต.เว้น E85-20สต.มีผล 7 ก.ย.62ปตท.-บางจาก ปรับขึ้นราคาน้ำมัน กลุ่มดีเซล ขึ้น 40 สตางค์/ลิตร กลุ่มเบนซิน และโซฮอลล์ ขึ้น 40 สตางค์/ลิตร ยกเว้น E85 ขึ้น 20 สตางค์/ลิตร มีผลวันที่ 7 ก.ย.62 เวลา 05:00น. สำหรับราคาใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล วันพรุ่งนี้จะเป็นดังนี้    - ดีเซล ลิตรละ 25.79 บาท   - E85 ลิตรละ 19.89 บาท   - E20 ลิตรละ 24.34 บาท   - แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 27.08 บาท   - แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 27.35 บาท   (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัด)

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ