รัฐบาลเดินหน้าตั้งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ดึงเอกชนช่วยพัฒนาสังคม

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงถึงแนวทางการพัฒนาสังคมโดยให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมของรัฐบาล โดยมีรองนายกรัฐมนตรี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบ โดยจะเริ่มด้วยการขับเคลื่อนให้มีการตั้งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ตามพ.ร.บ.วิสาหกิจเพื่อสังคม มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Office of Social Enterprise Promotion “OSEP” ซึ่งสำนักฯมีหน้าที่ทำแผนส่งเสริม ให้การอบรม ให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกแก่ผู้สนใจต้องการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม
 


ทั้งนี้ นางสาวรัชดา ชี้แจงเพิ่มเติมว่าตามพ.ร.บส่งเสริมฯนี้ วิสาหกิจเพื่อสังคมจะต้องดำเนินการตามเงื่อนไขการแบ่งปันผลประโยชน์สู่สังคม และจะได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน เช่น ความช่วยเหลือทางการเงิน ช่วยเหลือด้านเงินทุนประกอบกิจการระยะเริ่มแรก สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรสิทธิประโยชน์ตามมาตรการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ในระยะยาว หากมีวิสาหกิจเพื่อสังคมมากขึ้น ก็จะเป็นการส่งเสริมการจ้างงาน การกระจายรายได้แก่กลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ และท้องถิ่นมากขึ้นอย่างมาก

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ