สถาบันการสร้างชาติเปิดงานโครงการ"วัดโตนดสร้างชาติ สร้างอาชีพดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและอดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และประธานกลุ่มประเทศกรีนแลนด์ 8 หลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติเป็นประธานในพิธีเปิดงานร่วมกับ พ.ต.หญิง อังคณา สมบูรณ์ (ที่ 1 จากซ้าย) อดีตผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310 อี พระปลัดสุรเชษฐ์ สุรเชฏโฐ (ที่ 2 จากขวา) เจ้าอาวาสวัดโตนด ร่วมกับสถาบันการสร้างชาติกลุ่มประเทศกรีนแลนด์ 8 เปิดงานโครงการ "วัดโตนดสร้างชาติ สร้างอาชีพ "ณ วัดโตนด ต.วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 150 คน

ดร.ธีรภัทรกล่าวว่า “เพราะวัด คือศูนย์รวมของชาวพุทธ และมีพระสงฆ์ก็มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาสังคมและชุมชนโดยรอบวัดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  วัดและพระสงฆ์ จึงเป็นศูนย์กลางรวมจิตใจและศรัทธา มีส่วนร่วมหลักในการสร้างอาชีพ “ อิ่มท้อง อิ่มบุญ อิ่มธรรม” ของชุมชน”

ดังนั้น กลุ่มนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 8 กลุ่มประเทศ Greenland ร่วมกับวัดโตนด จึงจัดทำโครงการ “วัดโตนดสร้างชาติ…สร้างอาชีพ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างอาชีพให้ประชาชนทั่วไป โดยมีพระสงฆ์เป็นผู้นำและมีวัดเป็นศูนย์กลาง สร้าง “Tanot Model”  วัดโตนดต้นแบบวัดสร้างอาชีพเพื่อการสร้างชาติ อย่างยั่งยืนแก่วัดทั่วประเทศไทย และสร้างจิตอาสาเพื่อการฝึกสอนอาชีพนี้ต่อไป โดยมีแนวคิด “ทำกินก็ง่าย ทำขายก็รวย” โดยภายในงานมีการบรรยายหัวข้อ “ธรรมะสร้างชาติ” โดยพระปลัดสุรเชษฐ์ เจ้าอาวาสวัดโตนด “จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.” โดย ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ตามด้วย ”อาหารสุขภาพ” โดย น.พ.วัชระ พุ่มประดิษฐ์ อายุรแพทย์ ประจำรพ.บำรุงราษฎร์ (นสช.7 ที่ 3 จากซ้ายในรูป) และ “เมนูอาหารสุขภาพ” โดยคุณนิตยา ลักษณวิสิษฐ์ (นสช.3) เจ้าของน้ำพริกนิตยาและนิตยาไก่ย่าง พร้อมสาธิตการทำอาหารเพื่อสร้างอาชีพ เมนูผัดไทยวัดโตนดและพุดดิ้งมะพร้าวอ่อน และมีการจัดงานคุยเปรื่องเรื่องสร้างชาติ วัดสร้างชาติ สร้างอาชีพและให้ข้อมูลการรวมตัวของคนดี คนเก่ง คนกล้าของสถาบันการสร้างชาติเพื่อเป็นจิตอาสาและพุทธอาสาร่วมทำความดีให้กับวัดและสังคม มีการแนะนำสถาบันการสร้างชาติ นอกจากนั้นยังมีการจัดนิทรรศการพระมหากษัตริย์ไทยกับการทำนุบำรุงพุทธศาสนาและสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 6 มาร่วมจัดนิทรรศการรณรงค์จิตอาสาลดและคัดแยกขยะให้ความรู้ผู้มาร่วมงานด้วย

ทั้งนี้วัดโตนดตั้งอยู่เขตตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เป็นวัดโบราณ สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา ปัจจุบันเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธในพื้นที่อำเภอบางกรวยและใกล้เคียง มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างยิ่งมีจิตอาสาจำนวนหนึ่งมาช่วยฝึกสอนการประกอบอาหาร ทุกวันเสาร์  โดยใช้สถานที่ลานวัดเป็นที่จัดสอน มีประชาชนมาเรียน 30-40 คนต่อสัปดาห์ ทำให้บางคนสามารถนำความรู้ไปสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวได้ต่อไปในอนาคต พบกัน “งานวัดโตนด สร้างชาติ สร้างอาชีพ ครั้งที่ 2” ในวันที่ 22 กันยายน 2562 ที่วัดโตนดอีกครั้ง 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ