สธ. ดีเดย์จิตอาสาปราบยุงลายทั่วไทย

วันนี้ (22 สิงหาคม 2562) ที่กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมทางไกล (VDO Conference) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปทุกจังหวัด เกี่ยวกับมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก พร้อมเปิดโครงการจิตอาสา “ทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อประโยชน์ด้านสาธารณสุขและประชาชน ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ด้วยกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ลดโรคไข้เลือดออก

 นายแพทย์สุขุมกล่าวว่า  กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วนในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายซึ่งเป็นสาเหตุของโรค นอกจากนี้ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เห็นชอบให้บูรณาการกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย” เป็นกิจกรรมหนึ่งในการดำเนินงานของจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ภายใต้โครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในวันนี้ ได้นำจิตอาสาร่วมกันจัดการสิ่งแวดล้อมพร้อมกันทุกจังหวัด ดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ โดยมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กำจัดลูกน้ำ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ของบ้าน วัด โรงเรียน โรงแรม โรงงาน โรงพยาบาล และสถานที่ราชการนายแพทย์สุขุมกล่าวต่อว่า ขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในช่วงฤดูฝนทำให้มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกในหลายพื้นที่ ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด  โดยเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ในจังหวัดที่มีการระบาด เน้นการป้องกันโดยให้บุคลากรสาธารณสุข อสม. ให้ความรู้ประชาชนดูแลป้องกันตนเองและครอบครัวไม่ให้ยุงกัด ดูแลกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านและชุมชน หากมีไข้ 2 วันแล้วอาการไม่ดีขึ้นให้รีบมาโรงพยาบาล ขอความร่วมมือคลินิกและร้านขายยาไม่จ่ายยาแก้ปวดลดไข้กลุ่มเอนเสดแก่ผู้ป่วยที่สงสัยอาจป่วยเป็นไข้เลือดออก นอกจากนี้ ได้ให้กรมการแพทย์จัดทำเกณฑ์รักษา–การส่งต่อผู้ป่วยที่ชัดเจน จัดอบรมแพทย์ จัดแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง

“สถานการณ์ไข้เลือดออกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีแนวโน้มพบผู้ป่วยเพิ่มสูงจากปีที่ผ่านมา 2-3 เท่า สำหรับประเทศไทยล่าสุดเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 พบผู้ป่วย 69,055 ราย เสียชีวิต 75 ราย โดยพบมากในกลุ่มอายุ 5 – 14 ปี หากไม่ร่วมมือกันดำเนินการอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง คาดว่าปีนี้จะพบผู้ป่วยสูงกว่าแสนราย ขอให้ทุกคนร่วมมือกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทุกสัปดาห์ตามมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค ซึ่งจะช่วยลดจำนวนผู้ป่วยลงได้” นายแพทย์สุขุมกล่าว

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ