ปตท.-บางจาก ปรับขึ้นทุกชนิด 50 สต.มีผล16 สค.

 ปตท. -บางจากปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด 0.50 บาทต่อลิตร ยกเว้น E85 เพิ่มขึ้น 0.30 บาทต่อลิตร มีผลพรุ่งนี้ (16 ส.ค.) เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป
โดยราคาน้ำมันใหม่เป็นดังนี้ เบนซิน 95 : 35.16 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 95 : 27.75 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 91 : 27.48 บาทต่อลิตร  E20 : 24.74 บาทต่อลิตร E85 : 20.09 บาทต่อลิตร  ดีเซล : 26.09 บาทต่อลิตร (ราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่)

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ