เล็งช่วยผู้พิการตาบอด หลัง ครม.ร่วมกิจกรรมจิตอาสา 

ภายหลังจากร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ที่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสวันนี้ 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะรองนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ได้ร่วมกิจกรรมพร้อมรับฟังรายงานของมูลนิธิฯที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่พ.ศ. 2482 กว่า 80 ปีมาซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงรับไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์กระทั่งเป็นมูลนิธิแห่งแรก ที้งนี้เพื่อช่วยเหลือคนพิการทางการมองเห็นทั้งด้านการศึกษา การฝึกอาชีพ การพัฒนาสมรรถภาพ ความรู้ ความสามารถและวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อคนพิการทางด้านการมองเห็นให้มีโอกาสที่ดีขึ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รองนายกรัฐมนตรี ให้ความสนใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการของโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ซึ่งรับนักเรียนตาบอดทั้งประจำและไปกลับตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่6 อายุระหว่าง 6 - 12 ปีและขยายโอกาสทางการศึกษา 

นอกจากนั้นยังมีศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอด ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด และศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด ทั้งนี้เห็นว่ามูลนิธิมีรายจ่ายจำนวนมาก และยังต้องการความร่วมมือในการพัฒนาทักษะต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้พิการ

"ผู้พิการไม่ว่าด้านไหนควรจะได้รับการดูแลทั้งในด้านของการศึกษา การขยายโอกาสและการพัฒนาทางด้านอาชีพ เพื่อให้ได้รับโอกาสจากสังคมเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป ซึ่งหลายฝ่ายจะต้องช่วยกัน โดยเฉพาะรัฐบาลก็มีนโยบายในเรื่องนี้ชัดเจน สำหรับด้านการศึกษานั้นเมื่อตอนที่ผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ได้เริ่มต้นโครงการเรียนฟรีถึงปริญญาตรีสำหรับผู้พิการทุกคน" รองนายกรัฐมนตรี กล่าว

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ