นายกฯให้ศึกษาโมเดล BCG เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาของเศรษฐกิจไทย

วันนี้ (13 สิงหาคม 2562) เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์แถลงข่าว ตึกนารีสโมสร ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้ศึกษาโมเดล BCG เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาของเศรษฐกิจไทยนายกรัฐมนตรีกล่าวในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ให้กระทรวงร่วมมือกันกำหนดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจร่วมกันทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว รวมทั้งการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ซึ่งอยากให้คณะรัฐมนตรีทุกกระทรวง ศึกษาโมเดลการทำเศรษฐกิจที่เรียกว่า BCG หรือ Bio Economy (เศรษฐกิจชีวภาพ) Circular Economy (เศรษฐกิจหมุนเวียน) และ Green Economy (เศรษฐกิจสีเขียว) ซึ่งนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม เสนอ โดยนายกรัฐมนตรีเล็งเห็นว่าเป็นโมเดลที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในระดับฐานราก ทั้งราคาสินค้าการเกษตรตกต่ำ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาระยะกลาง และระยะยาวได้ต่อไป

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ