การบินไทย ประกาศกลยุทธ์ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงส่งผลกระทบต่อการประกอบการโดยรวมของทุกสายการบิน เช่น เงินบาทแข็ง สงครามการค้าระหว่างสหรัฐ-จีน เศรษฐกิจโลกซบเซา และการปิดน่านฟ้าของปากีสถาน ส่งผลให้ปริมาณนักท่องเที่ยวและกำลังซื้อของลูกค้าลดลง ประกอบกับความล่าช้าของการซ่อมเครื่องยนต์ของผู้ผลิต ทำให้ปริมาณการผลิตและจำนวนเครื่องบินที่ให้บริการลูกค้าลดลง มีการขาดทุนสุทธิในไตรมาสที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น แม้จะใช้ทุกมาตรการในการควบคุมต้นทุนแล้วก็ตาม 

บริษัทการบินไทย จึงได้กำหนด 6 กลยุทธ์ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ประกอบด้วย กลยุทธ์ “SaveTG Co-Creation” เป็นกลยุทธ์การควบคุมค่าใช้จ่ายที่ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการให้บริการ  กลยุทธ์ Zero Waste Management เป็นโครงการที่จะช่วยประหยัดและสร้างมูลค่าเพิ่ม (Circular Economy) ให้ทั้งกับองค์กรและประเทศชาติโดยรวม โดยจะเริ่มที่ Food Waste ก่อน ขณะนี้ ได้เริ่มมีการศึกษาร่วมกันกับทาง FoodInnoPolis เพื่อกำหนดแผนงานปฏิบัติ กลยุทธ์การรุกตลาดใหม่ในไตรมาส 4 ด้วยการเปิดเส้นทางบินตรงสู่เซนได ประเทศญี่ปุ่นอีกครั้ง กลยุทธ์การเพิ่มรายได้ โดยใช้ Digital Marketing เช่น การออกโปรโมชั่นผ่านสื่อดิจิทัลทุกช่องทางอย่างต่อเนื่อง เพื่อดึงฐานลูกค้ากลุ่ม Online มากขึ้น เพิ่มความสะดวกสำหรับลูกค้าที่ดาวน์โหลด Application Thai Airways ไว้ในโทรศัพท์มือถือ สามารถจองบัตรโดยสาร ค้นหาเที่ยวบิน โปรโมชั่นบัตรโดยสาร และนำเสนอสิทธิพิเศษ สิทธิประโยชน์ ให้กับผู้โดยสารของการบินไทยมากขึ้น 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีโครงการเพิ่มรายได้เสริม อาทิ โครงการการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ eCommerce คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในเดือนตุลาคมนี้  กลยุทธ์ THAI Synergy ร่วมมือกับ Caf Amazon ในการขยายธุรกิจทั้งในประเทศและในภูมิภาคเอเชีย และกลยุทธ์ TG Group โดยร่วมกับสายการบินไทยสมายล์ สร้างเครือข่ายการบินเชื่อมต่ออย่างเป็นระบบ และจะดำเนินการให้สายการบินไทยสมายล์เข้าร่วมเป็น Connecting Partner ของกลุ่มพันธมิตรสายการบินสตาร์อัลไลแอนซ์อย่างสมบูรณ์แบบภายในปีนี้ เพื่อช่วยเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายเส้นทางบินในระดับภูมิภาค

นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม เปิดเผยด้วยว่า นอกเหนือจากกลยุทธ์ดังกล่าว บริษัทฯ ยังมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทำงานกับ Thai Smile Connectivity การปรับโครงสร้างงานบริการแบบรวมศูนย์ เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้โดยสาร ทั้งนี้ จากวิกฤตการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะสร้างความยากลำบากมากมายในการบริหารจัดการ แต่ล่าสุดบริษัทฯ ได้รับรางวัล Skytrax เป็น 1 ใน 10 สายการบินชั้นนำยอดเยี่ยมของโลก ปี 2019 พร้อมได้รับรางวัลอันดับ 1 รางวัลสายการบินที่ให้บริการสปาเลาจน์ยอดเยี่ยมของโลก และรางวัลอันดับ 1 สายการบินที่มีพนักงานให้บริการยอดเยี่ยมของเอเชีย

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ