นายกฯชวนคนรุ่นใหม่ร่วมภาคภูมิใจผลงานหัตศิลป์ของไทย

นน ( 13 สิงหาคม 2562) เวลา 09.00 น. ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ บริเวณด้านหน้าตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  เยี่ยมชมนิทรรศการก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ดังนี้ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมโครงการ 99 ล้านความดี เพื่อรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์   และการจัดนิทรรศการ “หัตถกรรมแห่งบรรพชนไทย ใต้ร่มพระบารมี”   โดย ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และ นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นำ รรองศาสตราจารย์นายแพทย์พุฒิศักดิ์ พุทธพิบูลย์ คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการ 99 ล้านความดี เพื่อรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์และคณะ เข้าพบนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อเชิดชูเกียรติและรำลึกถึงคุณความดีของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์    โดยรายได้ทั้งหมดจะนำไปสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ผ่าตัดหัวใจ “99 ปีรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์”ซึ่งเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ป่วยหัวใจในภาคใต้ โดยเฉพาะเขตชายแดนใต้ และความเป็นเลิศระดับปลูกถ่ายหัวใจได้เป็นแห่งแรกของภาคใต้ โอกาสนี้ โครงการฯ มอบเสื้อและหมวกวิ่งให้แด่นายกรัฐมนตรี โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวให้กำลังใจและขอให้ดำเนินโครงการสำเร็จ จากนั้น นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ นำคณะเข้าพบเพื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรม “หัตถกรรมแห่งบรรพชนไทย ใต้ร่มพระบารมี” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8  จนถึง วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยนำเสนอผลงานที่นำมาจัดแสดง เช่น หีบพระธรรม ชุดเชี่ยนหมากโบราณ งานสลักดุน กริซมลายู ชุดกระเบื้องกุหลายน้ำทอง คันฉ่องโบราณ ผ้าลายอย่าง ผ้าปักชุดฉลองพระองค์ครุยคลุม เป็นต้น ผลงานที่นำมาจัดแสดงมีอายุเกินกว่า 100 ปี  นายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชมผลงานที่นำมาแสดงว่า เป็นงานศิลปหัตกรรมที่ทรงคุณค่า ให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง เพื่อให้คนรุ่นใหม่รู้สึกภาคภูมิใจความเป็นไทย รวมทั้งร่วมกันรักษาสืบทอดให้คงอยู่ต่อไป

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ