ปตท.-บางจาก ลดน้ำมันเบนซิน โซฮอล์ 30 สต.เว้น E85 ลง 0.15 สต.มีผล9สค.

 ปตท. -บางจาก ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลดลง 0.30 บาทต่อลิตร เว้น E85 ลดลง 0.15 บาท ส่วนดีเซลทุกชนิดคงเดิม มีผลพรุ่งนี้ (9 ส.ค.) เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป


โดยราคาใหม่เป็นดังนี้  เบนซิน 95 : 34.66 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 95 : 27.25 บาทต่อลิตร


แก๊สโซฮอล์ 91 : 26.98 บาทต่อลิตร  E20 : 24.24 บาทต่อลิตร E85 : 19.74 บาทต่อลิตร
ดีเซล : 25.99 บาทต่อลิตร  (ราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่)

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ