ปตท. บางจาก ปรับลดน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด 50สต.E85ลง30 สต.มีผล6 สค.ปตท. บางจาก ปรับลดราคาขายปลีน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด 50 สตางค์ต่อลิตร เว้น E85 ลด 30 สตางค์ต่อลิตร มีผลตีห้าพรุ่งนี้ (6 ส.ค.62)

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ