ไบรท์ เอเอฟ 9 ผลงานเพลงใหม่ ขอปรับตัวข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ