มหาดไทย มั่นใจเดินหน้าทำงานได้ไร้ข้อขัดแย้งพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายนิพนธ์ บุญญามณี และนายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเดินทางเข้าปฏิบัติหน้าที่ในวันแรก ได้ประชุมสรุปแผนงานภายในกระทรวง พร้อมมอบนโยบายให้กับผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ โดยได้มีการ Video Conference ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศด้วย 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การทำหน้าที่ของรัฐมนตรีทั้ง 3 คน จะทำงานเดินหน้าไปด้วยกันร่วมมือกันและไม่ทำงานแยกส่วน แม้จะมีการแบ่งงาน แบ่งความรับผิดชอบกันดูแล แต่สามารถเสนอแนะความเห็นข้ามหน่วยงานในกำกับได้ ส่วนการแบ่งงานอย่างเป็นทางการจะเกิดขึ้นภายหลังรัฐบาลแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเรียบร้อยแล้ว และเบื้องต้นได้มีการหารือร่วมกันกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทั้ง 2 คนแล้ว ขณะเดียวกันขอให้ข้าราชการไม่ต้องกังวลใจกับการทำหน้าที่ ทั้งการบริหารงานบุคคลและงบประมาณที่รัฐมนตรีจะไม่เข้าไปก้าวก่าย แต่ขอให้ดำเนินการภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างยุติธรรมและโปร่งใส ตามที่นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำ 

ขณะที่ นายนิพนธ์ บุญญามณี ได้กล่าวถึงประสบการณ์การทำงานกับกระทรวงมหาดไทยในอดีต รวมถึงงานในท้องถิ่นมั่นใจว่า จะสามารถนำประสบการณ์มาทำงานให้เกิดความราบรื่นได้

ส่วน นายทรงศักดิ์ ทองศรี มั่นใจว่า จะนำประสบการณ์ทางการเมืองมากว่า 9 สมัย และมีประสบการณ์งานด้านการปกครองมาร่วมกันขับเคลื่อนงานกระทรวงมหาดไทยให้เดินหน้าไปได้ แม้ว่ารัฐมนตรีช่วยจะมาจากต่างพรรคการเมืองก็ตาม

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ