ม.ศรีปทุม ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีม.ศรีปทุม ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

 

อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วม ลงนามถวายพระพรและถวายแจกันดอกไม้ ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 นับเป็นมหามงคลยิ่ง เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณขององค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ที่ทรงมีพระปณิธานอันแน่วแน่ในการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมาพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพื่อประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ อันเป็นคุณูปการอย่างยิ่ง

ซึ่งจัดโดย คณะผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ภายในงานได้จัดพิธีสงฆ์ และกิจกรรมต่างๆ เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี และเพื่อถวายเป็นพระกุศล แด่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #ถวายพระพรชัยมงคล #SPU SMART #SPU-Dynamic-University #YesSPU

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ