สธ.ตั้งคณะกรรมการหาข้อเท็จจริงผลตรวจเอชไอวี พร้อมเยียวยาตามสิทธิ์

วันนี้ (3 กรกฎาคม 2562) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์พิทักษ์พล บุณยมาลิก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 ให้สัมภาษณ์ว่า ได้รับมอบหมายจากนายแพทย์สุขุม  กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบจากการตรวจเชื้อเอชไอวี ที่โรงพยาบาลในจังหวัดนครศรีธรรมราช จะนำเรื่องเสนอปลัดกระทรวง และตั้งคณะกรรมการหาข้อเท็จจริง เพื่อให้ความเป็นธรรมทั้ง 2 ฝ่ายทั้งผู้รับผลกระทบและผู้ให้บริการ เรื่องที่สำคัญที่จะต้องเร่งดำเนินการคือการช่วยเหลือเยียวยา ตามกระบวนการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากบริการสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มาตรา 41 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จะมีมาตรฐานการตรวจหาเชื้อเอชไอวีในเลือด โดยจะตรวจคัดกรองเบื้องต้นก่อน หากพบมีปฏิกิริยา (reactive) จะต้องส่งตรวจยืนยันด้วยเทคนิคอื่นเพิ่มเติม หากพบมีปฏิกิริยาในทุกการทดสอบ จึงจะวินิจฉัยว่าเป็นการติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งจะทดสอบอีกครั้งหนึ่งเพื่อยืนยันตัวบุคคลด้วย ถ้าการตรวจยืนยันไม่พบปฏิกิริยา (non-reactive) แสดงว่าการตรวจคัดกรองเบื้องต้นเป็นผลบวกปลอม (false positive) สำหรับกรณีที่เป็นข่าวดังกล่าว คณะกรรมการจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็ว

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ