เฟรชชี่ 62 คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม มอบตัวเป็นศิษย์สืบสานความเป็นไทย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงานพิธีมอบตัวเป็นศิษย์และตัอนรับเฟรชชี่ ”62 นักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจ สู่ SPUSMART

 

ผศ.ดร.รวิภา อัครจินดานนท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีมอบตัวเป็นศิษย์ และกล่าวต้อนรับลูกๆเฟรชชี่”62 นักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และรุ่นพี่นักศึกษาทีม Staff กิจกรรมนักศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องออดิทรอเรียม 2 ชั้น 14 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

ซึ่งกิจกรรมมอบตัวเป็นศิษย์ จัดขึ้นเพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่ รวมถึงเป็นการถ่ายทอดความรักความอบอุ่นจากคณาจารย์ ศิษย์เก่า และรุ่นพี่ศิษย์ปัจจุบัน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ สร้างความสัมพันธ์อันดีสู่น้องๆนักศึกษาใหม่ โดยใช้ประเพณีอันดีงามของคนไทยเราในการจัดกิจกรรม เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่ช้านาน คือการไหว้ครู “ศิษย์ดี ต้องมีครู”

นอกจากนี้ภายในงานยังได้จัดให้มีการประกวดคัดเลือก ดาว – เดือน และดาวจำแลง เพื่อคัดตัวแทนของคณะบริหารธุรกิจ ส่งเข้าร่วมประกวด ดาว-เดือนและดาวจำแลง ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมในงาน FRESHY Day ประจำปีการศึกษา 2562 ต่อไป โดยในปีนี้ต้องขอขอบคุณ คณะกรรมการตัดสินทุกท่าน พร้อมทั้งขอขอบคุณ อาจารย์วรกัญญา สิริพิเดช ที่ได้มอบเงินจำนวน 40,000 บาท เพื่อเป็นสปอนเซอร์หลักในการสนับสนุนการประกวดดาวเดือนในครั้งนี้ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่น และความประทับใจ ต้นกล้าที่กำลังเติบโตในครอบครัวคณะบริหารธุรกิจ SPUของเรา  SBS ต้นกล้าศรีปทุม เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ