รัฐบาลปัจจุบันยังคงปฏิบัติหน้าที่จนกว่าครม.ชุดใหม่ จะถวายสัตย์นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ถือเป็นครั้งแรกที่นายกรัฐมนตรีคนเดิม ใช้ตึกไทยคู่ฟ้ารับพระบรมราชโองการ ส่วนการทำหน้าที่ของรัฐบาลปัจจุบัน ยังคงเดินหน้าต่อไป การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ ยังไม่ใช่ครั้งสุดท้ายของรัฐบาลชุดนี้ เพราะช่วงนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน ซึ่งจะมีเรื่องที่กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงหลักด้านสังคม ที่พึ่งจะไปเจรจา ต้องนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณา เพราะไม่รู้ว่าจะตั้งคณะรัฐมนตรีได้เมื่อไหร่ ดังนั้นการทำงานของรัฐบาลชุดนี้จะสิ้นสุดก็ต่อเมื่อ มีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณเรียบร้อยแล้ว อีกทั้งการเข้าร่วมประชุมระหว่างประเทศ อาจจะมีเรื่องที่ต้องผูกมัดประเทศไทยจึงจำเป็นต้องมีการแถลงนโยบายก่อนที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้ นายกรัฐมนตรี จึงจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรัฐบาลชุดเก่าไปก่อน

นายวิษณุ กล่าวถึงรายชื่อสำรองสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 50 รายชื่อ ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ว่า การที่ไม่มีการเปิดเผยออกไปในระยะนั้น เนื่องจาก คสช. ไม่ต้องการ ที่จะเปิดเผยเพราะอยู่ระหว่างการสรรหาจึงไม่อยากให้มีการวิ่งเต้น เนื่องจากไม่มีการรับสมัคร แต่คณะกรรมการสรรหา ไปติดต่อเฉพาะเจาะจงรายบุคคล แต่จะมีการเปิดเผยภายหลัง ซึ่งขณะนี้รายชื่อถูกส่งไปที่ประธานวุฒิสภาแล้วคาดว่า จะประกาศลงราชกิจจานุเบกษา ภายใน 2 วันนี้

ทั้งนี้ยืนยันว่า ไม่มีรายชื่อคณะกรรมการสรรหาอยู่ในรายชื่อของสมาชิกวุฒิสภา ที่ถูกเสนอชื่อ และคณะกรรมการสรรหาทั้ง 9 คน ได้เสนอรายชื่อคนละ 40-50 รายชื่อ เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก รวม 395 รายชื่อ ส่งให้หัวหน้า คสช. พิจารณา

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ