รมว.กห.สั่งเตรียมรับมือน้ำท่วม จี้ กทม. ลงพื้นที่ทะลวงระบบระบายน้ำ

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม.และ รมว.กห. ได้สั่งการให้ ฝ่ายปกครอง ทหารและตำรวจ ประสานการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมการรับมือกับอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ช่วงฤดูฝน โดยเฉพาะปัญหาน้ำหลาก ดินโคลนถล่ม และน้ำท่วมขังในเมืองใหญ่

โดยให้ปรับแผนและเตรียมความพร้อม ทั้งการป้องกันและแก้ปัญหาให้ครอบคลุมในพื้นที่เสี่ยง เร่งเข้าไปช่วยเหลือประชาชนให้ทันสถานการณ์  เพื่อลดความเสียหายและอันตรายในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่  พร้อมทั้ง ขอให้ประสานสาธารณสุขพื้นที่ ร่วมระวังป้องกันโรคระบาดที่มากับนำ้ และการควบคุมโรคไข้เลือดออกที่กำลังระบาด
 
สำหรับกรุงเทพมหานคร ขอให้ฝ่ายปกครอง โดย กทม. ลงพื้นที่ประสานการทำงานร่วมกับชุมชนในทุกเขต เร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยง กำหนดมาตรการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว และการสัญจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยเฉพาะระบบระบายน้ำ โดยขอให้เปิดพื้นที่รับนำ้และติดตั้งเครื่องสูบนำ้เพิ่มเติมให้ครอบคลุมและเพียงพอ ควบคู่กับเร่งเปิดช่องทางระบายนำ้ทั้งระบบ ที่อาจถูกปิดทับจากการปรับผิวถนน ขยะหรือเศษวัสดุก่อสร้าง ทั้งบนถนน ท่อระบายน้ำ อุโมงค์นำ้และคลองส่งน้ำ เพื่อลดปัญหาจราจรและความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชน


 
พร้อมย้ำ ขอให้ตำรวจและทหารในทุกพื้นที่ กระจายลงไปช่วยคลี่คลายปัญหาจราจร อันเกิดจากการชะลอตัวของรถ อุบัติเหตุและเครื่องยนต์ดับ  โดยให้กองทัพ พิจารณาสนับสนุนยานพาหนะล้อสูง และชุดช่าง คอยอำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชนและให้การช่วยเหลือ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ