บางจากฯ แบ่งปันความรู้ด้านความยั่งยืน

นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานวางแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาความยั่งยืนองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมบรรยายหัวข้อ Pursuing New Levels of Sustainable Growth มุ่งสู่ระดับใหม่ที่ดียิ่งขึ้นของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในฐานะที่บริษัท บางจากฯ เป็นองค์กรไทยระดับภูมิภาค ที่เป็นแบบอย่างในการบูรณาการ นำนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการทำงานทั้งด้านยุทธศาสตร์ การให้บริการ และการบริหารองค์กรสู่ความยั่งยืน โดยคำนึกถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง 
ในงาน International CSR Summit 2019 (ICS 2019) ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 5 เป็นงานที่เป็นการรวมตัวของกลุ่มผู้นำ ผู้ปฏิบัติ ทั้งภาครัฐและเอกชนจากทั่วภูมิภาคเอเชีย โดยมีเป้าหมายเพื่อผลักดันให้ธุรกิจมีส่วนร่วมในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals จัดโดย Enterprise Asia ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ