จุรินทร์ นั่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์-เฉลิมชัย เป็นเลขาธิการพรรคผลการนับคะแนนเลือกตั้งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ปรากฏว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ ชนะการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โดยจะเป็นหัวหน้าพรรคคนที่ 8 โดยมีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เป็นเลขาธิการพรรค 

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ