กพร. แจงเหมืองทองคำ ยังไม่มีการตัดสินชี้ขาด ย้ำไม่มีการยึดที่ดินชาวบ้านกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม ชี้แจงกรณีข้อพิพาทเหมืองทองคำ อยู่ระหว่างต่อสู้ในชั้นอนุญาโตตุลาการ ยันไม่มีล้มมวย ย้ำชัดไม่มีการยึดที่ดินชาวบ้านให้นายทุนทำเหมือง

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ