รัฐบาล จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา 2562

วันนี้ (14 พฤษภาคม 2562) เวลา 08.30 น. ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ บริเวณโถงกลาง ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมกิจกรรม เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี 2562 การจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยกระทรวงวัฒนธรรม ได้สาธิตการแสดงรำโคม โขน หุ่นหลวงและการแสดงกลองยาว ด้วย
 
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม นำเสนอกิจกรรมประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจําปี พุทธศักราช 2562 โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการเสาเสมาธรรมจักร  ป้ายประชาสัมพันธ์เทศกาลวันวิสาขบูชาด้วยระบบดิจิทัล พร้อมมอบบัตรอวยพร เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา แด่นายกรัฐมนตรี


 
การจัดมหรสพสมโภช เนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประกอบด้วยการสาธิตการแสดงรำโคม โขน หุ่นหลวง และการแสดงกลองยาว โดยจะขึ้นระหว่างวันที่ 22-28 พ.ค.2562 ณ ท้องสนามหลวง และ ณ สถานที่จัดงานส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด โดยตลอด 7 วัน จะมีการจัดแสดงแสง สี เสียง ม่านน้ำ ไฟประดับ ชุด “แสงแห่งพระมหากรุณาธิคุณปกหล้า”  เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย  พิธีเปิดงานจะจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 22 พ.ค. เวลา 18.30 น. โดยมีการแสดงชุดต่างๆ เช่น รำถวายพระพร “อาศิรวาททวยราษฎร์น้อมจอมราชัน” การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด “พระบารมีมิ่งฟ้ารามาวตาร” จำนวน 3 ตอน ได้แก่ ตอน “สถลมาศเฉลิมราชจักรี” โดยมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง ตอน “เล่ห์อสุรีเมืองลงกา”  โดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ และตอน“บรมราชาภิเษกพระราม” โดยสำนักการสังคีต กรมศิลปากร และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยถ่ายทอดสดพิธีเปิดผ่านสถานีโทรทัศน์ช่อง 9  MCOT HD สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย(NBT) และสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม (TGN) 170 ประเทศทั่วโลก

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ