กกต. แจง ผลเลือกตั้งล่าช้ากกต. แจงเหตุยังไม่ประกาศผลการเลือกตั้ง เนื่องจากกฎหมายกำหนดไว้ต้องตรวจสอบให้มีความสุจริตและมีผลไม่น้อยกว่า95% ยืนยันแบบ ส.ส.5/18 สามารถขอสำเนาได้โดยไม่ต้องใช้สิทธิ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ