“มหัศจรรย์เขาขนาบน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำโลก” ป่าในเมืองแห่งแรกจังหวัดกระบี่ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการสวนป่าประชารัฐเพื่อความสุขของคนไทย “มหัศจรรย์เขาขนาบน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำโลก” เป็นป่าในเมืองแห่งแรกของจังหวัดกระบี่ ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 26 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

โดยเมื่อวานนี้ (14 มี.ค. 2562) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) เป็นประธานเปิดโครงการป่าในเมือง “มหัศจรรย์เขาขนาบน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำโลก” ดำเนินโครงการโดย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับจังหวัดกระบี่ จัดตั้งป่าในเมืองเป็นแห่งแรกของจังหวัดกระบี่ โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และ พ.ต.ท.หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวต้อนรับ มีผู้เข้าร่วมได้แก่ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวง ทส. เทศบาลเมืองกระบี่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายทสม. จังหวัดกระบี่ กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และประชาชนในพื้นที่ จำนวนกว่า 1,000 คน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง

โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนชุมชนชายฝั่ง จังหวัดกระบี่ จำนวน 21 ชุมชน และมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชน จำนวน 2 ชุมชน ได้แก่ ป่าชุมชนบ้านทุ่งหยีเพ็ง พื้นที่รวม 1,956 ไร่ ซึ่งเป็นป่าชุมชนดีเด่นระดับประเทศที่ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และป่าชุมชนบ้านนา พื้นที่รวม 261 ไร่  พร้อมมอบนโยบายการดำเนินกิจกรรมโครงการ เป็นประธานเปิดป้ายโครงการป่าในเมืองฯ เดินเยี่ยมชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน และนั่งเรือชมระบบนิเวศป่าชายเลนทางธรรมชาติระหว่างสองข้างทางของพื้นที่เขาขนาบน้ำด้วย

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ