ปตท.-บางจากลดแก๊สโซฮอล์ลง40สต.ดีเซล50สต.มีผล27ธค.บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด และ บมจ.บางจาก ได้มีการประกาศลดราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินลง 40 สตางค์/ลิตร ยกเว้น E85 ราคาคงเดิม ส่วนน้ำมันดีเซลลดลง 50 สตางค์/ลิตร มีผลตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค. 2561 เวลา 05.00 น. 

ส่งผลให้มีราคาดังนี้ เบนซิน ราคา 33.16 บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 25.75 บาท/ลิตร แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 25.48 บาท/ลิตร E20 ราคา 22.74 บาท/ลิตร E85 ราคา 18.94 บาท/ลิตร ดีเซล ราคา 24.79 บาท/ลิตร (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัด)

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ