บางจากฯ รวมพลนักปั่นตะลุยแก่นมะกรูด

 นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นประธานจัดกิจกรรมปั่นจักรยานในโครงการ Bangchak Charity Bike Ride 2018 : Experience Nature ปั่นพิชิตแก่นมะกรูด เชิญชวนให้นักปั่นจักรยาน นักกีฬาและประชาชนที่สนใจ ร่วมการแข่งขันปั่นจักรยานตะลุยดินแดนหนาวสุดกลางสยาม สัมผัสความงามของหมู่มวลดอกไม้กลางหุบเขา บนเส้นทางที่เต็มไปด้วยธรรมชาติอันสวยงาม ณ ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

กิจกรรม Bangchak Charity Bike Ride จัดมาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 3 ซึ่งในปีนี้จัดการแข่งขันบนพื้นที่แก่นมะกรูด เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชน ให้นักปั่นได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิด นับเป็นการสร้างสรรค์กิจกรรมที่สนุก ท้าทาย ควบคู่กับการออกกำลังกายส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง โดยมีนักปั่นและผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมกว่า 500 คน และได้รับเกียรติจากนายปัญญา ใช้เฮ็ง นายอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี และร้อยตำรวจตรีมานพ เชื้อเมืองพาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปล่อยตัวนักกีฬาพร้อมส่งกำลังใจก่อนเริ่มการแข่งขัน และมอบเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาที่เข้าเส้นชัย

พร้อมกันนี้ นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท 
บางจากฯ ได้มอบจักรยาน 50 คัน มูลค่ากว่า 150,000 บาท ใน “โครงการบางจากปันน้ำใจ” ให้กับสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านไร่และโรงเรียนในพื้นที่ ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ และโรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเยาวชน ช่วยส่งเสริมให้เยาวชนรู้หน้าที่ เติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพ และเป็นกำลังสำคัญในการร่วมดูแลชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนจากแต่ละโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ

บริษัท บางจากฯ ให้ความสำคัญต่อการดำเนินโครงการและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม พร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนมาตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี สำหรับพื้นที่แก่นมะกรูดแห่งนี้  บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้รับเชิญจาก มูลนิธิปิดทองหลังพระตามแนวพระราชดำริ ในฐานะภาคีเครือข่ายในการร่วมพัฒนาพื้นที่แก่นมะกรูด เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถรองรับผู้มาเยี่ยมชมได้ตลอดปี ภายใต้ยุทธศาสตร์และแผนงานการพัฒนาตำบลแก่นมะกรูด ใน 3 เรื่อง คือ

1. การพัฒนาหลักกสิกรรมธรรมชาติ ช่วยเพิ่มพื้นที่ป่า บริหารจัดการน้ำในแปลงเกษตรและการปลูกพืชอื่นทดแทนเพื่อสร้างรายได้ 
2. การแปรรูปผลิตภัณฑ์และตั้งกลุ่มอาชีพ และ 3. การส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว เพื่อร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืนร่วมกันให้ชุมชนมีส่วนร่วมและมีรายได้ที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองได้ ค้นหาประสบการณ์ใหม่ แนวทางเกษตรวิถีและวัฒนธรรม

อนึ่ง แก่นมะกรูดตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี อยู่กลางหุบเขา ความสูงเฉลี่ย 300-700 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ชุมชนดั้งเดิมเป็นชนเผ่ากะเหรี่ยงโปว์ กว่า 500 หลังคาเรือน ช่วงฤดูหนาวมีอากาศหนาวเย็นคล้ายภาคเหนือ และมีนักท่องเที่ยวมาเยือนอยู่เสมอ

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ