มติที่ประชุมเลือก “อิทธิพร บุญประคอง” เป็นว่าที่ประธาน กกต.อิทธิพร บุญประคอง นั่งประธาน กกต. ส่งให้ประธาน สนช. นำรายชื่อ 5 ว่าที่ กกต. และประธาน ขึ้นทูลเกล้าฯ ต่อไป

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ