องค์การสวนสัตว์ ร่วมประชุม SEAZAนายสุเมธ กมลนรนาถ รองผู้อำนวยองค์การสวนสัตว์  ในฐานะรองประธาน SEAZA (คนที่ 2 แถวหน้า) เข้าร่วมประชุมประจำปีสมาคมสวนสัตว์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ SEAZA (South - East Asia Zoos Association) ระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2560 ณ เกาะฟูก๊วก ประเทศเวียดนาม 

โดยเนื้อหามีประเด็นการประเมินผลการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านสวัสดิภาพสัตว์

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ