องค์การสวนสัตว์ ร่วมไถ่ชีวิตโค-กระบือ​นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ เป็นเจ้าภาพไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวาย     พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม        พระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ร่วมกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ณ วัดราชาธิวาสวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพฯ

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ