รมว.กห. ร่วมหารือทวิภาคีกับ รมว.กห.อาเซียน และเลขาธิการอาเซียน

 พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม.และ รมว.กห. ในฐานะประธานการประชุม รมว.กห.อาเซียน ครั้งที่ 13 ที่มีการจัดขึ้นในวันที่ 10 -12 ก.ค.62 ณ รร.แชงกรี-ลา กรุงเทพฯ

โดยได้กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งดำเนินมาด้วยดีทั้งระดับรัฐบาลและกองทัพอย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้ขอบคุณประเทศสมาชิกอาเซียนและเลขาธิการอาเซียนที่สนับสนุนการดำเนินงานของไทยในการเป็นประธานการประชุม ADMM และ ADMM-Plus อีกทั้งยังสนับสนุนให้บรรจุศูนย์แพทย์ทหารอาเซียนในกฎบัตรอาเซียนประสบความสำเร็จ หลังจากนั้นได้ร่วมหารือทวิภาคี โดยมีผลหารือดังนี้
 
พล.อ.ประวิตร ได้ให้การต้อนรับและร่วมหารือกับ พล.อ.โง ซวน หลิก (General Ngo Xuan Lich) รมว.กห.เวียดนาม โดยไทยได้แสดงความยินดีกับการเป็นประธานร่วมคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติการสันติภาพระหว่างเวียดนามกับญี่ปุ่นในวงรอบต่อไป (2563-2566) และไทยพร้อมสนับสนุนข้อมูลและให้คำแนะนำสำหรับการเป็นประธานการประชุม ADMM และ ADMM-Plus ของเวียดนามในปี 63 รวมทั้งการขอรับการสนับสนุนให้ความเห็นชอบจากเวียดนามต่อการจัดประชุม รมว.กห.อาเซียน +1 อย่างไม่เป็นทางการ (ASEAN Defence Ministers’ Meeting +1 Informal Meeting)
 
ในส่วนเวียดนามได้กล่าวชื่นชมในการทำงานของไทย พร้อมทั้งยินดีให้การสนับสนุนการทำงานของไทยในทุกด้าน และเชื่อมั่นในขีดความสามารถของรัฐบาลไทยในการดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ผ่านมา รวมทั้งต้องการเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพทั้ง 3 เหล่าทัพ โดยเฉพาะเรื่องการส่งกำลังบำรุง อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และการปฏิบัติการรักษาสันติภาพ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป
 
ต่อมา เวลา 1345 รอง นรม.และ รมว.กห. ได้ร่วมหารือทวิภาคีกับ พล.อ.จันสะหมอน จันยาลาด รมว.กระทรวงป้องกันประเทศ สปป.ลาว  โดยได้กล่าวขอบคุณและแสดงความยินดีในความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศ ทางด้านการทหาร ซึ่งได้เสนอให้กองทัพทั้งสองประเทศพิจารณาริเริ่มให้มีการฝึกร่วมในระดับหน่วยตามความเหมาะสมในบริเวณพื้นที่แนวชายแดน เพื่อป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติ ปัญหายาเสพติด และการลักลอบสินค้าหนีภาษี
 
ในส่วน สปป.ลาว ได้กล่าวแสดงความยินดีความสำเร็จของไทยในการจัดประชุม ADMM และพร้อมให้การสนับสนุนในการจัดการประชุม ADMM Plus ที่จะเกิดขึ้นปลายปี 62 รวมถึงการฝึกร่วมผสมทางทะเลระหว่างอาเซียน-สหรัฐอเมริกา และได้กล่าวขอบคุณไทยที่ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมในกรอบคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม โดยมีความภาคภูมิใจที่ได้ทำงานร่วมกันและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกองทัพ
 
และต่อมา เวลา 1420 รอง นรม.และ รมว.กห. ได้ร่วมหารือทวิภาคีกับ กับนาย ดาโต๊ะ ลิม จ็อก ฮอย (H.E.Dato Lim Jock Hoi) เลขาธิการอาเซียน โดยได้กล่าวชื่นชมเลขาธิการอาเซียนและ จนท.สำนักเลขาธิการอาเซียนที่สนับสนุนการดำเนินงานของไทยในการเป็นเจ้าภาพ ADMM และADMM-Plus เป็นอย่างดี รวมทั้งได้สรุปผลการประชุมที่รวดเร็วชัดเจน และประสานงานระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
โดย นาย ดาโต๊ะ ลิม จ็อก ฮอย ได้กล่าวชื่นชมไทยในการจัดการประชุมและชูประเด็นความมั่นคงที่ยั่งยืน ซึ่งถือว่าเป็นกลไกที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาในภูมิภาค และกล่าวชื่นชมรัฐบาลไทยในการจัดประชุมสุดยอดอาเซียนที่ผ่านมา รวมทั้งชื่นชมไทยในการดำเนินการแก้ไขปัญหา IUU Fishing และขอให้ไทยดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีความยินดีและมีความสุขในการร่วมงานกับไทยในฐานะประธานการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนจนประสบความสำเร็จ

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ