7 วันอันตรายสงกรานต์4วันตาย237 เจ็บ 2,322 เหตุเมาแล้วขับ

ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วง 7 วันอันตราย 11-17 เมษายน 2562  สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 14 เมษายน 2562 ซึ่งเป็นวันที่ 4 ของการรณรงค์ "ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจร" มีการเกิดอุบัติเหตุ 567 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 59 ราย ผู้บาดเจ็บ 598 คน สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่ดื่มแล้วขับร้อยละ 42.86 ขับรถเร็วร้อยละ 25.40 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดยังคงได้แก่รถจักรยานยนต์ร้อยละ 78.31 จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่เชียงราย 21 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดได้แก่ฉะเชิงเทรา 4 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุดให้แก่เชียงรายและร้อยเอ็ด 20 คน 

สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสม 4 วันตั้งแต่วันที่ 11-14 เมษายน 2562 เกิดอุบัติเหตุ 2,232 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 237 ราย ผู้บาดเจ็บ 2,322 คน จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตหรือตายเป็นศูนย์มี 12 จังหวัดจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดได้แก่นครศรีธรรมราช 81 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดได้แก่นครราชสีมาและอุดรธานี 11 ราย และจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุดได้แก่นครศรีธรรมราช 82 คน

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ