ร.10 ทรงเตือนราชองครักษ์ ต้องรู้อะไรดี-ถูก มีหน้าที่รักษาชาติบ้านเมือง รักษาสถาบัน

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ในฐานะราชองครักษ์ นำ นายทหารราชองครักษ์ ชุดใหม่ ที่เป็น ทั้งนายทหารเกษียณราชการ และ ทหารในราชการ และตำรวจ ที่ได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งฯ และได้รับพระราชทานเครื่องหมาย พระปรมาภิไธยย่อ “วปร.” เป็น นายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ นายทหารราชองครักษ์ นายตำรวจราชองครักษ์ นายทหารราชองครักษ์พิเศษ นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อ ถวายสัตย์ปฏิญาณตน ที่ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

โดยทรงมีพระราชดำรัสตอนหนึ่ง ว่า “หน้าที่ราชองครักษ์ มีหน้าที่รักษาชาติบ้านเมือง รักษาสถาบัน รักษาประชาชน ในเวลาเดียวกันรักษาความถูกต้องในประเทศ ให้เป็นไปตามวัฒนธรรม ของประเทศไทย เพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เก่าแก่ มีวัฒนธรรม มีประวัติศาสตร์ มีสถาบัน มีประชาชน ตลอดจนบรรพบุรุษของเรา ก็ได้ทุ่มเทรักษาบ้านเมืองมา พ้นความวุ่นวาย พ้นอุปสรรค มามากมาย

เพราะฉะนั้นราชองครักษ์ ก็คือรักษา สืบทอด สืบสาน ต่อยอด ทำในสิ่งที่ถูกต้อง ทำในสิ่งที่เป็นผลดีต่อส่วนรวม ต่อประชาชน โดยนึกถึงประวัติศาสตร์ นึกถึงวัฒนธรรม และนึกถึงขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ เพราะว่าประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศ ค่านิยมที่ถูกต้องของประเทศ ไม่ใช่สิ่งล้าสมัย เป็นสิ่งที่จะต้องธำรงรักษาต่อไป”

การเป็นราชองครักษ์ ซึ่งมีพระปรมาภิไธย อยู่บนบ่า ไม่ว่าจะประจำการ หรือไม่ประจำการ ก็ล้วนแต่ผ่านงานมาแล้ว รู้ว่าอะไรถูก อะไรไม่ถูกอะไรร้าย อะไรดี ขอให้ปกป้องสถาบันสูงสุดของชาติ”

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ