รองโฆษก คสช. ยันทหารพร้อมดูแลประชาชนเล่นน้ำสงกรานต์

พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ( คสช.) ยืนยัน เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง พร้อมดูแลประชาชนเล่นน้ำสงกรานต์สืบสานประเพณีอันดีงาม  พร้อมแนะประชาชนให้หลีกเลี่ยงการเล่นน้ำเป็นเวลานานในสภาพอากาศที่ร้อนจัด เพราะอาจส่งผลต่อสุขภาพได้ สำหรับมาตรการ "ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ" เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ ในวันที่ 12 เม.ย.62 พบผู้กระทำผิดในลักษณะที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยประมาท  ดังนี้ รถจักรยานยนต์ พบการกระทำความผิด 22,184 ครั้ง เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องเก็บรักษารถจักรยานยนต์ไว้ 554 คัน ยึดใบขับขี่ 3,004 คน

 

สำหรับรถโดยสารสาธารณะ/รถยนต์ส่วนบุคคล พบการกระทำความผิด 16,062 ครั้ง  เจ้าหน้าที่เก็บรักษารถยนต์ 235 คัน ยึดใบขับขี่ไว้ 2,084 คน โดยตลอด 2 วัน ที่ผ่านมา (11-12 เม.ย.62 ) เจ้าหน้าที่ได้เก็บรักษารถที่ฝ่าฝืนมาตรการดื่มไม่ขับไว้แล้ว 991คัน (แยกเป็น รถจักรยานยนต์ 712 คัน และรถยนต์ 279 คัน) ยึดใบขับขี่ 5,229คน  ( รถจักรยานยนต์ 3,024คน และรถยนต์ 2,205 คน ) และดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด 31,392 คน (แยกเป็น รถจักรยานยนต์ 19,158 คน และรถยนต์ 12,234 คน)

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ