อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

นายชุติพงค์ พลวัฒน์ ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ปฎิบัติการ (ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม) เปิดเผยว่า มาตรการรักษาความปลอดภัย ของอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการการบริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ในเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ในช่วงเทศกาล 3 ศูนย์ปฏิบัติการ 1. ศูนย์ปฏิบัติการที่ 1 (ที่ทำการอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม) 2.ศูนย์ปฏิบัติการที่ 2 (หาดหยงหลิง) 3. ศูนย์ปฏิบัติการที่ 3 (ปากเมง) พร้อมช่วยเหลือและดูแลนักท่องเที่ยว ที่เข้ามาท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ และได้มีการฝึกทบทวนการกู้ชีพกู้ภัยทางทะเล ให้เเก่เจ้าหน้าที่ จากศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 7 จังหวัดสตูล  เพื่อเตรียมความพร้อมช่วยเหลือนักท่องเที่ยว และร่วมประสานกับหน่วยงานต่างๆ

 เช่น ตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจน้ำ กรมเจ้าท่า ตำรวจภูธรสิเกา ชุด ชรบ.อำเภอสิเกา อบต.ไม้ฝาด อบต.เกาะลิบง เป็นต้น เพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวการรองรับนักท่องเที่ยว ปีนี้ นักท่องเที่ยวอาจจะลดน้อยลง อาจจะเป็นเพราะเนื่องจากเศรษฐกิจ อีกทั้งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นชาวไทย ซึ่งเศรษฐกิจมีผลกับการท่องเที่ยว 

ส่วนขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยว สามารถรองรับได้ การทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการเรือนำเที่ยว เรื่องเวลาการเข้าพื้นที่ แบ่งเวลาไม่พร้อมกัน มีการสลับสับเปลี่ยนกัน เพื่อลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ  มีการรณรงค์โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม 

ทั้งนี้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ขอให้นักท่องเที่ยวท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมอย่างมีความสุข และปลอดภัย ทุกคน

 

 

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ