สสว. เปิด 3 โครงการยกระดับ SMEชูมาตรฐานไทยสู่มาตรฐานโลก

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) (กลาง)  นายธนนนทน์  พรายจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม(ISMED) (ซ้ายสุด) นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการ สถาบันอาหาร (ที่ 2 จากขวา)  และ ดร. เฉลิมพล คงจิตต์ รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันแถลงข่าวเดินหน้า 3 โครงการ ได้แก่ โครงการประชารัฐเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และ SMEs ก้าวสู่ตลาด 4.0 (SMEs &OTOP Transformation) โครงการยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม และโครงการยกระดับชุมชนต้นแบบที่มีศักยภาพก้าวสู่ SMEs (Micro to be SMEs)  ตั้งเป้าเปิดวิสัยทัศน์ใหม่ SME Standardization มาตรฐานไทยสู่มาตรฐานโลก พร้อมยกระดับคุณค่าและมาตรฐานด้วยโมเดลธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ การจัดการ และการตลาดแบบมืออาชีพ 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ