กกต.ยังไม่พิจารณาคำร้องสถานะของพล.อ.ประยุทธ์

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. กล่าวถึงการพิจารณาคำร้องสถานะของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้า คสช. ถือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐหรือไม่ ว่า กกต.ยังไม่ได้พิจารณาคำร้องดังกล่าว แต่ได้รับทราบถึงคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่มีมติเอกฉันท์ชี้ ว่า พลเอก ประยุทธ์ ในฐานะหัวหน้า คสช. ไม่เป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ แต่ยังไม่ได้ศึกษาในรายละเอียด 

อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่า ข้อมูลทุกอย่างที่เป็นประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือข้อมูลทางวิชาการและหลักกฎหมาย กกต.จะนำมาประกอบการพิจารณาทั้งหมด

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ