สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแบบตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก2562

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แบบตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ รัฐบาลเชิญชวนประดับสัญลักษณ์โดยพร้อมเพรียงกัน

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ