วิษณุ ย้ำ ขรก. วางตัวเป็นกลางทางการเมือง

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวย้ำว่า ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ จะต้องระมัดระวังตัวในการปฎิบัติตน ต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมือง ไม่ใช้อำนาจหรือตำแหน่งหน้าที่ โดยข้าราชการนั้น หมายถึง ทหาร ตำรวจ พลเรือน ข้าราชการประจำ ข้าราชการการเมือง ไม่รวมข้าราชการบำนาญ ต้องวางตัวเป็นกลาง คือต้องไม่ให้คุณให้โทษกับผู้สมัครพรรคการเมืองใดๆ หรือลำเอียง หรือโฆษณา หรือแสดงอาการ ฝักใฝ่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง ข้าราชการจะต้องไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่ ไปทำให้เกิดการให้คุณให้โทษ หรือได้เปรียบเสียเปรียบทางการเมือง แต่ทั้งนี้กฎหมายก็กำหนดว่า หากข้าราชการคนใดปฎิบัติตนไปตามหน้าที่ปกติ แม้จะเป็นการให้คุณให้โทษกับใครก็ตามถือเป็นสิ่งที่ทำได้ โดยไม่ถือว่าสิ่งนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้นกฎหมายมีความชัดเจนอยู่แล้ว ไม่ควรตีความไปจากนี้ 

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า หากใครมีข้อสงสัย นอกเหนือจากนี้ก็สามารถสอบถามกับทางคณะกรรมการเลือกตั้ง หรือ กกต. ได้

ทั้งนี้ นายวิษณุ กล่าวถึงกรณีพรรคการเมืองหากถูก กกต. ยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณากรณียุบพรรค ต้องหยุดหาเสียงหรือไม่ ว่า ตามกฎหมายระบุให้ถามเรื่องนี้กับศาลรัฐธรรมนูญ และคดีในลักษณะนี้ ศาลจะใช้เวลาไม่นานในการพิจารณา และทางพรรคการเมืองก็สามารถที่จะยื่นข้อเท็จจริงต่อศาลได้ เพื่อนำไปพิจารณาตามหลักการของศาล ที่จะต้องรับฟังความเห็นทั้งสองฝ่าย นั้นคือ ฝ่ายผู้ร้องและผู้ถูกร้อง ขณะที่ กกต. จะทำหน้าที่ในส่วนของการรับเรื่องและข้อมูล และรวบรวมหลักฐาน เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อว่า มีการดำเนินการเข้าข่ายก็จะส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญไปพิจารณา

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ