กกต.แจ้งรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นนายกฯ

กกต.แจ้งรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นนายกฯ

 

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ