รัฐบาล แจ้งความดำเนินคดี ผู้ปลอมคำสั่ง หัวหน้า คสช. ใช้ ม.44 เด้ง ผบ.สามเหล่าทัพ พ้นตำแหน่ง

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค. ) มอบหมายให้นางสาวสาวิตรี ชำนาญกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  แจ้งความดำเนินคดีกับผู้ปลอมแปลงเอกสารคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่องให้ข้าราชการพ้นจากตำแหน่ง  

หลังมีการส่งต่อคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คสช.ฉบับที่ 2/25662 ให้ 1.พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก 2.พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ  3. พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยศรินทร์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พ้นจากตำแหน่ง โดยให้ผู้บัญชาการทหารทั้ง 3 เหล่าทัพไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

พันเอกหญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยืนยันว่าเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารปลอม ได้มอบหมายให้นางสาวสาวิตรี ชำนาญกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไปแจ้งความดำเนินคดี เพื่อหาตัวผู้กระทำความผิดดังกล่าวแล้ว

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ