อิทธิพร ขอรอพรฎ.เลือกตั้งประกาศก่อน ประชุมกำหนดวันเลือกตั้ง

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) กล่าวปฏิเสธว่าไม่ทราบข่าวดังกล่าว และไม่รู้ว่าพรฎ.เลือกตั้ง จะประกาศในราชกิจจาฯวันนี้หรือไม่ แต่ย้ำว่าเมื่อใดที่พรฎ.เลือกตั้ง ประกาศใช้ กกต.ก็พร้อมประชุมทันทีเพื่อกำหนดวันเลือกตั้งให้ได้ภายใน 5 วันนับแต่วันที่พรฎ.เลือกตั้ง ประกาศ ถ้าประกาศวันนี้จริง กกต.ก็ต้องประกาศวันเลือกตั้งไม่เกินวันที่ 15 มกราคม 2562 ส่วนถ้าประกาศวันนี้วันเลือกตั้งจะยังเป็น 24 กุมภาพันธ์ 2562 หรือไม่ ประธานกกต. ไม่ขอตอบ เพราะต้องนำเข้าที่ประชุมกกต. ให้พิจารณาภาพรวมอีกครั้ง ส่วนถ้าไม่ประกาศในวันนี้จะเท่ากับว่ากกต.ไม่สามารถจัดให้มีการเลือกตั้งได้ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ หรือไม่นั้น ส่วนตัวมองว่ายังไม่ควรพูดในเวลานี้ รอให้พรฎ.เลือกตั้ง ออกมาก่อน แต่ก็รับว่ากฎหมายกำหนดให้พรรคการเมืองต้องมีเวลาหาเสียงอย่างน้อย 52 วัน ก่อนถึงวันเลือกตั้ง

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ