มูลนิธิ EDF ชวนส่งความสุขปีใหม่ โครงการ #19เพื่ออีกก้าว ให้น้องได้เรียนต่อ

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) ชวนส่งความสุขต้อนรับปีพุทธศักราชใหม่ 2562 กับโครงการ  #19เพื่ออีกก้าว ร่วมบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจน โดยทุกการบริจาคเพียง 19 บาท ผ่านโครงการ #19เพื่ออีกก้าว จากผู้บริจาคแต่ละคนจะรวบรวมและจัดสรรเป็นทุนการศึกษาทุนละ 2,000-5,000 บาทต่อปี

นายสรรเพชร นิลรัตน์ กรรมการผู้จัดการ มูลนิธิ EDF เปิดเผยว่า “แต่ละปีมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) ได้รับแบบฟอร์มสมัครขอรับทุนการศึกษาจากนักเรียนที่ยากจนทั่วประเทศไม่น้อยกว่า 10,000 คน และทุกปีมีนักเรียนส่วนหนึ่งที่พลาดโอกาสได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษาเนื่องจากผู้บริจาคทุนการศึกษามีจำนวนน้อยกว่านักเรียน ซึ่งในปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนมากกว่า 1,500 คน ที่พลาดโอกาสและพวกเขาหวังว่าจะได้รับโอกาสได้รับทุนการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป ดังนั้น โครงการ #19เพื่ออีกก้าว จึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นสะพานน้ำใจในการรวบรวมความช่วยเหลือคนละเล็กละน้อยจากผู้มีจิตเมตตา ที่มีความประสงค์ต้องการความช่วยเหลือ แต่อาจยังไม่พร้อมอุปการะทุนการศึกษาเป็นรายปีให้แก่นักเรียนที่ยากจนเหล่านั้นเพื่อเติมเต็มช่องว่างแห่งโอกาสทางการศึกษาที่ขาดหายไป” 
 

“มูลนิธิ EDF ขอเชิญทุกท่านที่มีจิตกุศลร่วมส่งความสุขต้อนรับปีพุทธศักราชใหม่ 2562 กับโครงการ  #19เพื่ออีกก้าว ด้วยการร่วมบริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจน โดยทุกการบริจาคเพียง 19 บาท จากผู้บริจาคแต่ละคน ทางมูลนิธิจะรวบรวมและจัดสรรเป็นทุนการศึกษาทุนละ 2,000-5,000 บาทต่อปี ให้แก่นักเรียนจำนวน 9,999 คน ซึ่งเป็นจำนวนขั้นต่ำของจำนวนนักเรียนด้อยโอกาสที่เราคาดว่าจะสมัครขอรับทุนในปีการศึกษา 2562 อีกทั้งยังเป็นการรับประกันโอกาสในการเรียนต่อให้แก่นักเรียนยากจนทุกคนในปีการศึกษา 2562 ที่จะถึงนี้อีกด้วย” นายสรรเพชรกล่าว

 

ผู้สนใจสามารถร่วมบริจาคโดยโอนเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ (บัญชีออมทรัพย์) เลขที่บัญชี 319-290169-9 บัญชี “มูลนิธิ EDF เพื่อโครงการพิเศษ” ภายในวันที่ 31 ธันวาคม2561 นี้ เพื่อสิทธิในการลดหย่อนภาษี หลังจากนั้นส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมรายละเอียดชื่อ/นามสกุล ที่อยู่ไปที่อีเมล public@edfthai.org เพื่อจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ต่อไป ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.edfthai.org/?page=how_you_can_help&id=137 หรือติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิฯ โทรศัพท์ 02 579 9209-11

 

สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ที่ดำเนินงานมากว่า 30 ปี โดยมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทยที่ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษา ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับสำนักงานการศึกษาและครูในเขตพื้นที่ทั่วประเทศจนได้รับรางวัล อาทิ รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ  5 ดาว จากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใสจากสมาคมกิฟวิ่ง แบค รางวัลยอดเยี่ยม “องค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย” ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จาก มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์  สถาบันคีนันแห่งเอเชีย  และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะหน่วยงานที่ทำความดีเป็นประโยชน์ต่อสังคม และรางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย เป็นต้น

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ