นายกฯ ชี้ มีเลือกตั้งก่อน พระบรมราชพิธีราชาภิเษก

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงงานสำคัญของประเทศ สำหรับพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งมีสองช่วงด้วยกัน ซึ่งช่วงแรกคือการเพื่อเข้าสู่พระบรมราชพิธี ซึ่งจะต้อง รอให้ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมลงมา เพราะรัฐบาลไม่สามารถกำหนดเองได้ และส่วนที่สองเป็นส่วนหมายกำหนดการตามจารีตประเพณี ซึ่งใช้เวลาหลายวัน โดยขอให้รอทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมลงมาซึ่งคาดว่าอีกไม่นาน ดังนั้นช่วงนี้จึงจะต้องทำอย่างไรให้สามารถเดินหน้าประเทศไปได้บ้านเมืองสงบเรียบร้อย

ส่วนการเลือกตั้ง นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า เป็นเรื่องของ คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) จะเป็นผู้พิจารณาเองว่าจะต้องทำอย่างไร ดังนั้นขอให้เข้าใจว่าทุกเรื่องมีหลายกลไก นายกรัฐมนตรีไม่สามารถตัดสินใจได้ทุกเรื่อง และบางเรื่องก็ไม่ควรเข้าไปยุ่งต้องพิจารณาว่าควรหรือไม่  ซึ่งหากช่วงเวลางานสำคัญช่วงเดียวกันกับการเลือกตั้ง ก็ขอเตือนทุกคนว่าจะต้องร่วมมือกันให้เกิดความสงบเรียบร้อย อย่างไรก็ตามพล.อ.ประยุทธ์ระบุว่า การเลือกตั้งจะเกิดขึ้นก่อน

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ