ตัวแทนชาวสวนปาล์มน้ำมันขอบคุณบางจากฯ

 

นายมนัส พุทธรัตน์ ประธานสมาพันธ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทย ดร.ณภัคธร ชัยสงคราม ประธานสมาพันธ์ลานเทปาล์มน้ำมัน ประเทศไทย พร้อมตัวแทนกลุ่มชาวสวนปาล์มน้ำมันรพีพัฒน์ เข้าพบนายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อขอบคุณที่บางจากฯ ร่วมสนับสนุนนโยบายการเพิ่มสัดส่วนผสมน้ำมันไบโอดีเซล และผลักดันขยายการจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล B20 ให้กับกลุ่มรถขนส่งสินค้า รถและเรือโดยสาร กระตุ้นความต้องการใช้น้ำมันปาล์มภายในประเทศ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันอีกทางหนึ่ง ณ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท บางจากฯ

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ