มติกบง.เร่งส่งเสริมใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 20

วันนี้ (8 พฤศจิกายน 2561)   ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ซึ่งมีดร. ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานฯ ได้พิจารณาแนวทางเร่งส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 20 เพิ่มเติมว่า

จากปัจจุบันรัฐมีมาตรการให้ราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 20 มีราคาถูกกว่าน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว3 บาทต่อลิตร แต่การเปลี่ยนมาใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 20 ในช่วงแรกจะมีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิงประมาณ 10,000 บาทต่อคัน

ดังนั้นเพื่อสร้างแรงจูงใจเร่งให้การใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี20 เพิ่มขึ้น ที่ประชุม กบง. จึงพิจารณาอนุมัติมาตรการจูงใจระยะสั้น ให้ลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 20 ถูกกว่าราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลหมุนเร็วจากเดิมที่ 3 บาทต่อลิตร เพิ่มเป็น 5 บาทต่อลิตร เป็นระยะเวลา 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 –28 กุมภาพันธ์ 2562) ซึ่งจะส่งผลให้มีการดูดซับน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มมากขึ้นได้อีกประมาณ 31,303 ตัน

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ